Statistiikan linkkejä

Tutkija tarvitsee sekä substannsi- että metodiosaamista. 

Kvantitatiivisen aineiston muokkaus ja analysointi vaatii sekä teoreettista osaamista että vaikkapa aineiston tarkistuksessa ja muokkaamisessa Excelillä työtä huomattavasti nopeuttavia niksejä. Tälle sivustolle olen sijoittanut joitakin hyviksi kokemiani linkkejä pääasiassa koskien statistiikkaa, mutta joitakin myös aineiston muokkaukseen liittyen. Tuolla ensimmäisellä ryhmällä (laaja-alaisia oppaita, artikkelikokoelmia) pääsee jo statistiikassa aika pitkälle!

Excelillä tapahtuvasta aineiston muokkauksesta ja muuta  työtä helpottavaa ja nopeuttavaa käytännön ohjettani on alla olevassa dokumentissa erilaisten esimerkkien valossa

Auvo Rauhala

Statistiikan laaja-alaisia oppaita, artikkelikokoelmia tms

 1. Tilastokunto on erinomainen kotimainen sivusto, myös R-alkeet. Kolmen lääkärin tuottama
 2. Statistics Kingdom on laaja ja monipuolinen erilaisten laskurien ja oppaiden sivusto
 3. Statistics notes, the BMJ
 4. Presentations - Jouko Miettunen tilastomenetelmistä lukuisia esityksiä, esimerkit lähinnä psykiatriasta
 5. Kliinisen biostatistiikan peruskurssi, Sarna 2011
 6. Kliinisen biostatistiikan jatkokurssi, Sarna, 2012
 7. Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja
 8. Tilastollinen päättely, Taanila
 9. Learning statistics with jamovi erinomainen statistiikan opas jamoviin ja yleisestikin statistiikan perusteista ja perusmenetelmistä
 10. CHOOSING THE CORRECT STATISTICAL TEST IN SAS, STATA, SPSS AND R

Analyysiohjelmistojen linkkejä

 1. jamovi on ilmainen, monikäyttöinen, nopeasti opittava, jo monien yliopistojen käyttämä ohjelma, R-kielen graafinen käyttöliittymä
 2. Learning statistics with jamovi erinomainen statistiikan opas jamoviin ja yleisestikin statistiikan perusteista ja perusmenetelmistä
 3. Transforming and recoding variables in jamovi
 4. IBM SPSS Getting Help
 5. Real Statistics Using Excel on " kaikki statistiikka Excelillä"-sivusto. Tiettyjä kompatibiliteettiongelmia voi tulla, kun funktiot eivät suomeksi

R-kieli

 1. Tilastokunto-sivustolla myös R alkeet esitetty usean artikkelin voimin
 2. R Cookbook⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
 3. An Introduction to R
 4. Introduction to R-studio R-kielen tavallisin graafinen käyttöliittymä
 5. R for Data Science

Monivertailu

Likert scale

Monimuuttuja-analyysit

Missing data

Survival

Otoskoon tai efektikoon laskenta