Erityispätevyys

Suomen Lääkäriliitolla on erityispätevyysjärjestelmä, joka täydentää erikoislääkärikoulutusta ja tiedekuntien erikoislääkärien lisäkoulutusjärjestelmää. 

Yhdistyksen vahvalla tuella on Lääkäriliitolle v. 2019 esitetty terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden (TLPE) perustamista, jonka Lääkäriliitto vuonna 2021 hyväksyi. Sittemmin myös Suomen Hammaslääkäriliitto on hyväksynyt erityispätevyyden ja tullut toimintaan mukaan. SPTY:n Lääkärijaos ja Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosasto toimivat erityispätevyyden virallisina taustatukiorganisaatioina.

Erityispätevyystoimikunnan työ käynnistyi jo syksyllä 2021. 

Siirtymäaikana 29.4.2021 – 29.4.2024 voidaan myöntää pätevyys myös poikkeusmenettelyllä lääkärille, joilla on jo riittävä perehtyneisyys sekä kiistaton osoitus pitkäaikaisesta ja aktiivisesta laatu- ja potilasturvallisuustyöstä. 

Merkittävä osa TLPE-toimikunnan jäsenistä ja kyseisen erityispätevyyden suorittaneista ja ohjaajina toimivista on SPTY:n ja/tai sen Lääkärijaoksen jäseniä.

Lue lisää erityispätevyydestä TLPE-toimikunnan kotisivuilta: https://th-laatu-potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/  

Yhdistys on myös esittänyt tätä mallina, jonka mukaista koulutusta ja pätevöitymistä voitaisiin harkita joissakin muissakin ammattiryhmissä.