Tietoa erityispätevyydestä

Terveydenhuollossa laatu muodostuu monesta osatekijästä. Agency for Healthcare Research and Qualityn (ent. Institute of Medicine, IOM) ja Future EU Agenda on quality of health care with a special emphasis on patient safety 2014 mukaan laadun ulottuvuudet ovat:

1)    potilaskeskeisyys

2)    saatavuus (oikea-aikaisuus)

3)    turvallisuus (potilas ja henkilöstö)

4)    tehokkuus, yhdenvertaisuus

5)    vaikuttavuus

6)    lääketieteellinen laatu

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja käytäntöjä, joilla varmistetaan turvallisten palvelujen ja hoidon toteutuminen. Hoidon turvallisuus on keskeinen laadun osatekijä ja liittyy useimpiin muihin laadun ulottuvuuksiin. Potilasturvallisuuden ja laadun varmistus ja edistäminen ovat luonteeltaan moniammatillista toimintaa, johon tarvitaan kaikkien terveydenhuollon ammattiryhmien panos. Erityispätevyyden kautta vahvistetaan lääkärikunnan aktiivisuutta ja näkyvää panosta käytännön laatu- ja potilasturvallisuustyössä, niiden kehittämisessä ja johtamisessa.

Lääkäriliiton sivuilla oleva esittelyteksti (pdf)