Erityispätevyyttä hakevalle

Kun Sinä ja ohjaajasi arvioitte, että erityispätevyysohjelman koulutusvaatimukset ja käytännön palvelut täyttyvät, voit hakea erityispätevyyttä sähköisellä portfoliolla. 

Erityispätevyyttä voi hakea portfolion (linkki) täyttämällä milloin vain, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn kahdesti vuodessa kalenterin mukaisesti.   Jokaisen portfolion arvioi kaksi erityispätevyystoimikunnan jäsentä tai varajäsentä. Mikäli he ovat erimielisiä erityispätevyyden kriteerien täyttymisestä, portfolion arvioi myös toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kaikki hakemukset käsitellään toimikunnan kokouksissa, missä tehdään päätös erityispätevyyden myöntämisen puoltamisesta tai eväämisestä. Toimikunta perii portfolion tarkastusmaksuna 60 €, minkä pitää olla maksettu, ennen kuin hakemus otetaan käsittelyyn. Maksathan siis tarkastusmaksun alla olevin tiedoin (huom! tilinumero muuttunut 25.4.2024!) samalla, kun lähetät hakemuksesi!

Summa: 60 euroa

Tilinumero: FI58 1555 3000 1121 11 (Nordea)

Tilin omistaja: SPTY RY

Viesti: Portfolio Etunimi Sukunimi

Mikäli toimikunta puoltaa erityispätevyyden myöntämistä, asia etenee Lääkäriliittoon/Hammaslääkäriliittoon. Erityispätevyyden myöntää Lääkäriliitto tai Hammaslääkäriliitto, joka perii erityispätevyyden myöntämisestä liiton hallituksen päätöksen mukaisen 60 euron todistusmaksun. Lääkäriliiton/Hammaslääkäriliiton jäsenyys tarkistetaan ennen pätevyyden myöntämistä. Tieto myönnetyistä erityispätevyyksistä merkitään liittojen lääkärirekisteriin. Ks. lisätietoja Lääkäriliiton sivuilta https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/ohjeet/.

Mikäli toimikunta ei voi puoltaa erityispätevyyden myöntämistä portfolion perusteella, saat ohjeet siitä, kuinka voit täydentää koulutustasi erityispätevyyden vaatimusten täyttämiseksi. Jos haluat hakea pätevyyttä myöhemmin edellytysten täyttyessä, sinun tulee täyttää portfolio uudelleen. Mikäli kyseessä on yksittäinen täydennystarve, voidaan pätevyys kuitenkin myöntää ilman uuden portfolion täyttämistä esimerkiksi toimittamalla toimikunnan pyytämä dokumentaatio vaaditusta koulutuksesta.

Etenkin alkuvaiheessa erityispätevyyshakemuksia voi tulla runsaasti. Tämän vuoksi toimikunta voi joutua siirtämään osan hakemuksista käsiteltäviksi seuraavissa kokouksissaan. Portfolioiden arviointiin ja toimikunnan kokouksiin kuluu arviolta 2-6 kuukautta. Tämän jälkeen asia etenee Lääkäriliittoon. Sinua ja ohjaajaasi informoidaan, kun päätös pätevyydestä on tehty.

Toimikunta säilyttää hakemuksia erityispätevyyden myöntämisen jälkeen vuoden ajan.

Huom. sähköistä lomaketta ei voi välitallentaa, joten kannattaa varata riittävästi aikaa ja laatia ainakin kaikki pidemmät tekstiosat jo etukäteen (sivun alaosassa on tätä varten "Erityispätevyyden haun apudokumentti") ja kopioida ne kukin sieltä  elektronisen lomakkeen vastaavalle kentälle! Ja mikäli jokin erityispätevyyden kannalta aivan olennainen asia jäisi muuten raportoimatta, kaavakkeen lopussa on vielä vastauskenttä tällaisille  mahdollisille asioille, samoin mahdollisuus syöttää liitedokumentteja.

Excel muunnoslaskuri käytännön palveluille

Jos hyväksyttävät palvelut eivät ole kokoaikaisia eli 5 pv/viikko, liitteenä olevalla Excel-taulukkolaskimella voidaan muuttaa kaikki erilaiset osa-aikaisuudet kokoaikaisiksi ja laskea palvelut yhteen. Muunnoslaskurissa on tarkemmat ohjeet.

Erityispätevyyden haun apudokumentti. 

Voit poimia tämän tekstin alapuolelta Word-dokumentin, jonka voit tallentaa tietokoneellesi ja jota voit täyttää oman aikataulusi mukaisesti. Siitä voit kopioida ja siirtää vastauksesi elektroniseen portfolioon eli hakulomakkeeseen yhden istunnon aikana (koska välitallennusmahdollisuutta ei ole).