Erityispätevyyden suorittamiseen ilmoittautuminen

Tervetuloa suorittamaan Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyttä! 

Tutustu ensin erityispätevyysohjelman sisältöön. Mikäli arvelet voivasi hakea pätevyyttä poikkeusmenettelyllä siirtymäajan puitteissa (29.4.2024 mennessä), voit siirtyä täyttämään sähköistä portfoliota.

Halutessasi lähteä suorittamaan erityispätevyyttä, sinulla tulee olla nimetty ohjaaja. Ohjaajan tulee olla erityispätevyyden saanut henkilö. Ohjaajan tehtävänä on tukea kouluttautujaa ja varmistaa, että erityispätevyyden koulutusvaatimukset täyttyvät. Kannustamme sinua ottamaan itse yhteyttä mahdolliseen ohjaajaasi. Lista ohjaajana käytettävisä olevista erityispätevyyden saavuttaneista löytyy sivulta "Lista ohjaajista".  Mikäli tarvitset apua ohjaajan löytämisessä, ole yhteydessä toimikunnan puheenjohtajaan (auvo.rauhala@ovph.fi) tai sihteeriin (maiju.welling@mehilainen.fi). 

Huom! Toiminnan alkuvuosina erityispätevyyden suorittaneiden määrä ja siten myös ohjaajaksi lupautuneiden määrä on pienehkö. Siksi on etenkin alkuvuosina mahdollista pyrkiä järjestämään ohjaajaksi myös joku erityispätevyyden jo hankkinut toimikunnan jäsen / varajäsen.

Seuraavaksi laadi ohjaajasi kanssa suunnitelma pätevöitymisohjelman suorittamisesta. Suunnitelmaa voi muokata kouluttautumisen edetessä.

Tämän jälkeen olet valmis ilmoittautumaan kouluttautujaksi. Täytä sähköinen ilmoittautumislomake. Liitä sen loppuun dokumenttisi suunnitelmasta pätevöitymisohjelman suorituksesta. Ilmoittautumisen jälkeen noin kuukauden kuluessa sinä ja ohjaajasi saatte sähköpostitse vahvistuksen ilmoittautumisen hyväksymisestä. Toimikunta säilyttää ilmoittautumisia vielä vuoden ajan erityispätevyyden myöntämisen jälkeen.

Sinun kannattaa jo hyvissä ajoin tutustua pätevyyden hakemisessa käytettävään sähköiseen portfolioon. Teknisistä syistä johtuen se tulee täyttää kerralla vasta erityispätevyyttä hakiessa. Kannustamme sinua kokoamaan itsellesi portfolion sisältämiä tietoja pätevöitymisesi aikana erilliseen dokumenttiin, jota voit hyödyntää hakuvaiheessa, esim. "Erityispätevyyden haun apudokumenttiin", joka löytyy sivulta "Erityispätevyyttä hakevalle"