Ilmoittautuminen erityispätevyyttä suorittamaan

Ilmoittautuminen Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyysohjelmaan

Olen Suomen Lääkäriliiton tai Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen (erityispätevyys myönnetään vain liittojen jäsenille)
Lupa olla yhteydessä hakijaan erityispätevyyden suorittamiseen liittyvissä asioissa
Olen laatinut ohjaajani kanssa suunnitelman pätevöitymisohjelmani loppuunsaattamiseksi
Olen pyytänyt ohjaajaani lähettämään email-ilmoituksen toimikunnan pj:lle ja sihteerille (auvo.rauhala@ovph.fi ja maiju.welling@mehilainen.fi), että hän on hyväksynyt e.m. suunnitelman