Ohjaajan rooli

 • kouluttautujan ammatillisen kehittymisen tukeminen
 • kouluttautumissuunnitelman hyväksyminen
 • portfolion rakentumisen ja kouluttautujan tukeminen (ohjauskeskustelut)
  • teoreettisen koulutuksen suunnittelussa
  • kehittämisprojektin / hankkeen suunnittelussa
  • verkostoitumisessa
  • kirjallisuuteen tutustumisessa ja materiaalin reflektiossa
  • oppimisen ja osaamisen reflektoinnissa
  • tulevaisuuden hankkeiden fokusoinnissa
 • portfolion hyväksyminen ennen toimikunnalle lähettämistä