Portfolion arviointi

Toimikunnan jäsenet arvioivat portfoliot oheisen taulukon mukaisesti.