Tervetuloa Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden toimikunnan sivuille!

Lue ensin pikaohjeet alta!!!

Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärit

Erityispätevyyden päämääränä on parantaa terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta lisäämällä lääkärien ja hammaslääkärien kiinnostusta, aktiivisuutta, osaamista, verkostoitumista ja yhteydenpitoa, koulutusta ja tutkimusta alalla

Pikaohjeet sivuston käyttäjille

Yleistä

  • Sivut ovat responsiiviset (skaalautuvat), mutta esim. joidenkin sivujen vasemmalla reunalla olevia alisivujen otsikkolinkkejä ei välttämättä näy mobiililaitteilla, vaan vain tietokoneen näytöllä. Olemme siksi pistäneet myös tähän pikaohjeeseen runsaasti linkkejä.
  • Sivuihin voi hyvin tutustua mobiililaitteellakin, mutta hakemuksien täyttäminen kannattaa tehdä tietokoneella!

Jos haet erityispätevyyttä (muokkaukset 11.3.24 lihavoituina! )

  • Lue ensin huolella ohjeet sivulta ”Tietoa erityispätevyydestä” ja sen alisivuilta ”Tavoitteet”, ”Ohjelman sisältö ja vaatimukset” ja ”Arviointi
  • Siirry sitten sivulle ”Erityispätevyyttä hakevalle”, jossa on enemmän teknisiä ja käytännöllisiä ohjeita portfolion täyttämisestä ja siihen tarvittavista apudokumenteista. Voit vielä tutustua alisivuun ”Portfolion arviointi” ennen siirtymistä itse ”Portfolio”-sivulle
  •  Portfolion täyttäminen vie useamman tunnin ja jos siirtyy saman selaimen samalla lehdellä pois lomakkeesta, menettää jo tallettamansa tiedot. Siksi kannattaa ehdottomasti koota tiedot ensin erityispätevyyden haun apudokumentille!
  • Toimikunta perii ns. portfolion tarkastusmaksuna 60 €, kts tarkemmat ohjeet "Erityispätevyyttä hakevalle"!
  • Toimikunta arvioi hakemuksia 2 kertaa vuodessa. Hakemusten dead linet näihin ovat 31.3 ja 30.9.
  • Erityispätevyyttä voi kolmen vuoden siirtymäaikana, eli 29.4.2024 saakka, hakea toimikunnalta poikkeusmenettelyllä myönnettäväksi. Tällöin voidaan joustaa kertymisaikoja koskevista 10 vuoden aikarajoista. Siirtymäaikasäännösten mukaisesti arvioitavien hakemusten tulisi mieluiten olla perillä viimeistään maanantaina 31.3.2024, mutta ehdottomasti viimeistään maanantaina 29.4.2024!
  • Vastausten maksimipituus yksittäiselle elektronisen lomakkeen kentälle 1200 sanaa (plus mahdolliset kirjallisuusviitteet tms.).

Jos haluat ilmoittautua kouluttautumaan hankkiaksesi erityispätevyyden

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä: