Tervetuloa Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden toimikunnan sivuille!

Lue ensin pikaohjeet alta!!!

Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärit

Erityispätevyyden päämääränä on parantaa terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta lisäämällä lääkärien ja hammaslääkärien kiinnostusta, aktiivisuutta, osaamista, verkostoitumista ja yhteydenpitoa, koulutusta ja tutkimusta alalla

Pikaohjeet sivuston käyttäjille

Yleistä

  • Sivut ovat responsiiviset (skaalautuvat), mutta esim. joidenkin sivujen vasemmalla reunalla olevia alisivujen otsikkolinkkejä ei välttämättä näy mobiililaitteilla, vaan vain tietokoneen näytöllä. Olemme siksi pistäneet myös tähän pikaohjeeseen runsaasti linkkejä.
  • Sivuihin voi hyvin tutustua mobiililaitteellakin, mutta hakemuksien täyttäminen kannattaa tehdä tietokoneella!

Jos haet erityispätevyyttä

  • Lue ensin huolella ohjeet sivulta ”Tietoa erityispätevyydestä” ja sen alisivuilta ”Tavoitteet”, ”Ohjelman sisältö ja vaatimukset” ja ”Arviointi
  • Siirry sitten sivulle ”Erityispätevyyttä hakevalle”, jossa on enemmän teknisiä ja käytännöllisiä ohjeita portfolion täyttämisestä ja siihen tarvittavista apudokumenteista. Voit vielä tutustua alisivuun ”Portfolion arviointi” ennen siirtymistä itse ”Portfolio”-sivulle
  •  Portfolion täyttäminen vie useamman tunnin ja jos siirtyy saman selaimen samalla lehdellä pois lomakkeesta, menettää jo tallettamansa tiedot. Siksi kannattaa ehdottomasti koota tiedot ensin erityispätevyyden haun apudokumentille!
  • Toimikunta perii ns. portfolion tarkastusmaksuna 60 €, kts tarkemmat ohjeet "Erityispätevyyttä hakevalle"!
  • Toimikunta arvioi hakemuksia 2 kertaa vuodessa. Hakemusten dead linet näihin ovat 31.3 ja 30.9.
  • Erityispätevyyttä voi kolmen vuoden siirtymäaikana, eli 29.4.2024 saakka, hakea toimikunnalta poikkeusmenettelyllä myönnettäväksi. Tällöin voidaan joustaa kertymisaikoja koskevista 10 vuoden aikarajoista.

Jos haluat ilmoittautua kouluttautumaan hankkiaksesi erityispätevyyden

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä: