Vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Puheenjohtaja
Sanna-Maria Kivivuori
sanna.kivivuori@hus.fi

1.Varapuheenjohtaja
Merja Sahlström
merja.sahlstrom@ovph.fi

2.Varapuheenjohtaja
Marina Kinnunen
marina.kinnunen@ovph.fi

Sihteeri 
Potilas- ja asiakasjaoksen puheenjohtaja
Tarja Pajunen
tarja.pajunen@ovph.fi

Rahastonhoitaja
Elina Ottela
elina.ottela@superliitto.fi

Viestintäkoordinaattorit ja jäsenvastaavat
Mari Liukka, mari.liukka@ovph.fi
Merja Sahlström  merja.sahlstrom@ovph.fi

Koulutuskoordinaattori
Kirsi Coco
kirsi.coco@tehy.fi

Tutkimuskoordinaattori 
Kirsi Coco
tutkimus@spty.fi

Turvallinen lääkehoito -jaoksen puheenjohtaja
Suvi Hakoinen
suvi.hakoinen@helsinki.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksen puheenjohtaja
Mari Liukka
mari.liukka@ovph.fi

Lääkärijaoksen puheenjohtaja
Auvo Rauhala
auvo.rauhala@gmail.com 


Kotisivu- ja tietosuojavastaavat 

(ota yhteyttä teknisissä ongelmissa!)

Auvo Rauhala
auvo.rauhala@gmail.com 

Timo Keistinen

timo@keistinen.fi 


X:ssä SPTYry

LinkedIn: SPTY ry

Suomen potilas- ja asiakas-turvallisuusyhdistys SPTY ry

Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf

The Finnish Society for Patient and Client Safety

TietosuojaselosteYhteydenotto-/palautelomake