Vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Puheenjohtaja
 Sanna-Maria Kivivuori
 sanna-maria.kivivuori@hus.fi

1.Varapuheenjohtaja
 Marina Kinnunen                                                                            marina.kinnunen@ovph.fi

2.Varapuheenjohtaja
 Antti-Jussi Ämmälä                                                                              antti-jussi.ammala@terveystalo.com 

Sihteeri                                                                                                 Sirpa Impinen                                                                                          info@spty.fi                                                                                         

Jäsenvastaava
 Petteri Alavahtola
 petteri.alavahtola@ekhva.fi

Kannanottovastaava
 Timo Keistinen
 timo@keistinen.fi

Koulutuskoordinaattori
 Kirsi Coco
 kirsi.coco@tehy.fi

Tutkimuskoordinaattori 
 Kirsi Coco
 tutkimus@spty.fi

Potilas- ja asiakasjaoksen puheenjohtaja
 Tarja Pajunen
 tarja.pajunen@superliitto.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksen puheenjohtaja
 Mari Liukka
 mari.liukka@ovph.fi

Tukiälyjaoksen puheenjohtaja                                      Susanna Tella                                                  susanna.tella@lab.fi

Turvallinen lääkehoito -jaoksen puheenjohtaja
 Sami Sneck
 sami.sneck@pohde.fi

Kotisivu- ja tietosuojavastaavat 

(ota yhteyttä teknisissä ongelmissa!)

 Auvo Rauhala auvo.rauhala@gmail.com                            Timo Keistinen timo@keistinen.fi 

 

X:ssä SPTYry

LinkedIn: SPTY ry

Suomen potilas- ja asiakas-turvallisuusyhdistys SPTY ry

Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf

The Finnish Society for Patient and Client Safety

Tietosuojaseloste

 

 

Yhteydenotto-/palautelomake