Hoidon turvallisuus

Videosarja potilasvakuutus-järjestelmästä ja potilasvahingoista

Tarkistettu 15.2.2023

ISBAR

ISBAR – Parempaa potilasturvallisuutta oppimisvideo on toteutettu Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen, Suomen sairaanhoitajaliiton ja APSLC:n – Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen yhteistyönä. Sen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja esitellä yksi monista potilasturvallisuutta parantavista yksinkertaisista työkaluista.
Katso video TouTubesta

Tarkistettu 15.2.2023

Tarkistuslistat

Tarkistuslistan tavoitteena on parantaa leikkaustoiminnan turvallisuutta.

Tarkistuslistan tarkoituksena on:

* vähentää leikkaustoimintaan liittyviä kuolemia ja komplikaatioita
* auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen käyttöä
* helpottaa kommunikaatiota ja tiimityöskentelyä
* vähentää muistinvaraista toimintaa
* olla työkaluna yksiköille, jotka haluavat parantaa leikkausturvallisuuttaan
* olla lyhyt ja yksinkertainen

Tarkistuslista koostuu kolmesta osasta: sisäänkirjautuminen, joka tapahtuu ennen anestesiaa;
aikalisä, joka tapahtuu ennen viiltoa ja uloskirjautuminen, joka tapahtuu ennen potilaan poistumista salista.
Jokaisen askeleen taustalta löytyy näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että kyseisen kohdan tarkistus vähentää komplikaatioita.

Valvira kannustaa käyttämään leikkaussalien tarkistuslistaa.

Useat potilasjärjestöt ovat ottaneet kantaa tarkistuslistan käyttämisen puolesta.

Leikkaustiimin tarkistuslista

WHO Surgical Safety Checklist

Lisätietoa: WHO:n Safe surgery-sivusto 

WHO Guidelines for safe surgery⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tarkistettu 15.2.2023

Lääkitysturvallisuus