Laiteturvallisuus

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä turvallisuus on osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla turvallisia käyttää. Lisäksi ammattilaisilla tulee olla laitteiden ja tarvikkeiden käyttöön liittyvä riittävä osaaminen, jotta asiakkaan, potilaan tai työntekijän oma turvallisuus ei vaarannu. 

Tietoa lääkinnällisistä laitteista ja linkkejä lääkinnällisiin laitteisiin liittyvästä lainsäädännöstä löydät Fimean sivuilta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠