Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat-jaos

Asiantuntijat jaoksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta luomalla avoin ja aktiivinen verkostoitumis-, keskustelu- ja tapaamisfoorumi niille, jotka työskentelevät päivittäin potilasturvallisuuden parissa. Tavoitteena on lisäksi tiedon ja osaamisen jakaminen ja jalkauttaminen jaoksen sisällä sekä sen ulkopuolella.

Jaos pyrkii vaikuttamaan kansallisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden strategisiin linjauksiin ja tavoitteisiin antamalla tarvittaessa lausuntoja ja osallistumalla potilas-ja asiakasturvallisuutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Potilasturvallisuusasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden yhdistyksen jaosten sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta edistävien tahojen kanssa.

Asiantuntijajaos kokoontuu vapaamuotoisesti ja epäsäännöllisesti Teamissa vuoden 2024 aikana.

Jaoksen puheenjohtajana toimii Mari Liukka, mari.liukka@ovph.fi