Tukiälyjaos

Tukiälyjaos on perustettu 2023. Jaoksen toiminnan alkuvaiheessa jaoksessa on tarkoitus keskustella ja kartoittaa sitä, mitä Tukiälyjaos tekee, esimerkiksi keskustella siitä, missä mennään maailmalla ja Suomessa, ja miten yhdessä voimme edistää hyvien käytäntöjen syntymistä. 

Ensimmäisessä tapaamisessa 28.11.2023 keskusteltiin erityisesti siitä, miten SPTY ja Tukiälyjaos voisivat olla edistämässä asiakas- ja potilasturvallisuutta liittyen tekoälyn/tukiälyn mahdollisuuksiin ja uhkiin mm. vaikuttamalla regulaatioon. Todettiin, että monenlaista tekemistä ja suuntaa olisi valittavana. Jaokseen toivotaan monipuolisesti osallistujia. 

Vuonna 2024 Tukiälyjaos kokoontuu vapaamuotoisesti keskustelujen merkeissä. Toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä jaoksen puheenjohtaja Susanna Tellaan.

susanna.tella@lab.fi