Aikaisemmat ansiomerkit ja diplomit (2017-6/22)

(Tätä tuoreemmat pääsivulla Ansiomerkit ja diplomit)

SPTY myönsi kevätkokouksessaan 6.6.2022 ansiomerkin ja diplomin yhdelle yhteisölle ja seitsemälle ansioituneelle toimijalle

 • Härkänen Marja, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
 • Jussila Tuija, potilasturvallisuuspäällikkö, Päivystys, KYS
 • Kallinki  Julia, Sairaanhoitaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Lahti Anu, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS, Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö
 • Peltonen Eeva-Liisa, kokemustoimija, Hengitysliitto ry
 • Turunen Hannele, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Vatanen Susanna, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS, Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö

Yhteisö

 • Keusoten lääkitysturvallisuustyöryhmä

SPTY onnittelee lämpimästi ansioituneita!

Kuopiossa juhlittiin syyskuussa. KYS:n potilasturvallisuuspäällikkö Kaisa Haatainen jakoi kesäkuussa myönnetyt ansiomerkit ja diplomit ansioituneille toimijoilleen

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys palkitsi jälleen kysiläisiä aktiivisuudesta potilasturvallisuuden kehittämisessä. Sairaanhoitaja Tuija Jussila (kuvassa vasemmalla) sekä kliinisen hoitotyön asiantuntijat Susanna Vatanen ja Anu Lahti saivat ansiomerkit ja diplomit syyskuun alussa.

Huomionosoituksen perustelujen mukaan Tuija Jussila on perustanut päivystyksen potilasturvallisuustyöryhmän, toiminut useiden vuosien ajan sisäisenä auditoijana sekä vakavien vaaratapahtumien tutkijana.

Anu Lahti puolestaan vetää Moral Case Deliberation -tapauskeskusteluja potilaan hoitoon liittyvän päätöksenteon, eettisen osaamisen vahvistamisen, työryhmän yhteistyötaitojen ja päätöksentekoprosessin kehittämisen tukemiseksi. Keskustelujen aiheet liittyvät usein elämän loppu- ja alkuvaiheen hoitoon sekä hoidon rajaukseen.

Niin ikään Susanna Vatanen on koulutettu MCD-tapauskeskustelujen vetäjä. Keskustelut ovat voimaannuttavia ja eettistä kuormittuneisuutta vähentäviä. Ne antavat eri näkökulmia potilashoitoon ja lisäävät ymmärrystä eri ammattilaisten työstä ja päätöksenteosta.

SPTY myönsi syyskokouksessaan 1.12.2021 ansiomerkin ja diplomin kuudelle ansioituneelle toimijalle

Henkilöt:

 • Lampinen Petri, Muistisairauteen sairastunut henkilö (hakija: Muistiliitto ry)
 • Marjaniemi Karoliina, valvontakoordinaattori, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / ylikunnallinen valvontakeskushanke
 • Pekonen Arja, potilasturvallisuussuunnittelija, vs potilasturvallisuuspäällikkö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Suikkila Eira, valvontakoordinaattori, Turun kaupunki / ylikunnallinen valvontakeskushanke
 • Valtonen Nita, valvontakoordinaattori, Turun kaupunki/ ylikunnallinen valvontakeskushanke
 • Vuohijoki Soila, valvontakoordinaattori, Liedon kunta / ylikunnallinen valvontakeskushanke

Onnittelumme!

3.2.2022. Yksi ansiomerkin saaneista on Petri Lampinen, joka kehitti muistisairauteen sairastumisen ja tarkkaavaisuushaasteidensa vuoksi informatiivisen, magneettinapeilla ja värikoodauksella varustetun valkotaulun, joka tuo turvallisuutta niin Petrille kuin hänen läheisilleen. Lue lisää Muistiliiton sivuilta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yhdistys myönsi kevätkokouksessaan 26.5.2021 ansiomerkin 29 toimijalle ja yhdelle yhteisölle

Onnittelemme lämpimästi ansiomerkin ja diplomin saaneita ansioituneita toimijoita.

Yhteisö

 • Arcada Patient Safety and Learning Center (APSLC), Ammattikorkeakoulu Arcada

Henkilöt

 • Alahuhta Seppo, professori, emeritus, Oulun yliopisto
 • Allimaa Jenni, Sosiaalityöntekijä/psykiatrian potilasasiamies, PSSHP/KYS
 • Anttila Veli-Jukka, infektiolääkäri, osastonylilääkäri, HUS
 • Anttonen, Kristiina Potilasasiamies, PSSHP/KYS
 • Asikainen Paula, hallintoylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Cederholm Anna, osastonhoitaja, Vaasan keskussairaala
 • Flinkman Mervi, työvoimapoliittinen asiantuntija, Tehy ry
 • Henriksson, Markus, ylijohtaja, Valvira
 • Hirvensalo Eero, ylilääkäri, Potilasvakuutuskeskus
 • Jaskari Anne, Hoitotyön asiantuntija, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Kautto Anna-Kaisa, koulutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Knutar Otto, Endokrinologian ylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Koskela Marketta, vanhushuollon päällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Kuusela Janne, ylilääkäri, ensihoito ja päivystys, Essote
 • Laine Janne, erikoislääkäri, infektiolääkäri, TaYS
 • Leskinen Sally, johtajaylilääkäri, KHSHP ja potilasturvallisuuslähettiläs (TaYS-ERVA)
 • Lyytikäinen, Outi, tutkimusprofessori, THL
 • Melto-Ojalainen Katri, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Eksote
 • Puustinen Juha, neurologian el, dos., Satasairaala, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Ruokoniemi Päivi, vt ylilääkäri (aiemmin Fimean ylilääkäri), HUS
 • Sallila Marjo, sairaanhoitaja, neurologian yksikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Salmenkivi Salla, hammaslääketieteen ylilääkäri, Potilasvakuutuskeskus
 • Syrjänen Jaana, ylilääkäri, infektiolääkäri, TaYS
 • Uusitalo Raija -Seppälä, Infektioyksikön ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Viitala Juha, ylilääkäri, Lastentaudit, Eksote
 • Ålander Merja, asiakkuuspäällikkö, PSSHP/KYS
 • Lisäksi ansiomerkin ja diplomin sai kolme ansioitunutta toimijaa, joiden nimille ei julkaisulupaa

Tunnelmia alueilta

Suomen infektioidentorjunta-yhdistyksen hallituksen esityksestä SPTY myönsi neljälle henkilölle ansiomerkin ja diplomin. Ansiomerkin saaneita esiteltiin Infektioidentorjunta lehdessä 4/2021. Pääset tutustumaan artikkeliin tästä.

Ammattikorkeakoulu Arcadan simulaatiokeskus Patient Safety And Learning Center APSLC on n. 15 vuotta toiminut etabloituneena simulaatiokeskuksena, jossa potilasturvallisuus ja turvallinen oppimisympäristö ovat aina olleet toiminnan arvoperustana ja kulmakivinä.

APSLC ja sen tiimi: Pernilla Stenbäck, Christoffer Ericsson, Annika Skogster ja Niko Loimijoki vastaanottivat diplomin ja ansiomerkin ja sen luovutti SPTY:n hallituksen puolesta sihteeri Tarja Pajunen.

Lue lisää tästä.

Kolme Kuopion yliopistollisen sairaalan työntekijää huomioitiin ansiomerkeillä ja diplomeilla.

Huomionosoitukset saivat sosiaalityöntekijä, psykiatrian potilasasiamies Jenni Allimaa, potilasasiamies Kristiina Anttonen ja asiakkuuspäällikkö Merja Ålander. Ansiomerkkien perusteena on aktiivisuus potilasturvallisuuden kehittämisessä.

Kuvassa vasemmalta Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS ja palkitut Merja Ålander, Kristiina Anttonen ja Jenni Allimaa. Kuva: Heikki Miettinen.

Lue lisää tästä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mervi Flinkman (TtT, sh) on ansiokkaasti kehittänyt työssään Tehyssä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Hän tukee ja auttaa tehyläisiä asiakas-ja potilasturvallisuuteen liittyvissä haasteissa. Hän tekee laajasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, laatien vastauksia, ohjeistuksia ja kannanottoja aiheeseen liittyen.

Lue lisää tästä.


ESSOTE ojensi Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä ansiomerkin ja diplomin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotessa juhlittiin maailman potilasturvallisuuspäivän yhteydessä ansioitunutta toimijaa. Ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri Janne Kuuselalle ojennettiin SPTY:n toukokuun 2021 vuosikokouksessaan myöntämän potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin.

Kuvassa: Pietari Perkinen(kehittämispäällikkö)  Janne Kuusela, Hans Gärdström (Päivystyspalvelujen palvelualuejohtaja), Heikki Laine (Sairaalapalvelujen palvelualuejohtaja).

Syyskokouksessa 17.11.2020 potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki myönnettiin yhdelle hakijalle

Kimmo Kanniaiselle myönnettiin ansiomerkki ja diplomi Suomen Kipu ry hakemuksesta. Kanniainen on yhdistyksen vapaaehtoinen ja luottamushenkilö, joka on toiminut vuosia aktiivisesti niin Suomen Kivussa kuin  Mikkelin keskussairaalan Olkassa.

Lämmin onnittelu ansioituneelle!

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi myönnettiin 15.6.2020 kevätkokouksessa  19 ansioituneelle toimijalle ja yhdelle kehittäjäyhteisölle potilas- ja asiakasturvallisuuden edstämiseksi ja kehittämiseksi tehdystä työstä ja vaikuttamisesta.

Yhdistys onnittelee jokaista ansiomerkin saanutta lämpimästi

Kehittäjäyhteisö:

 1. Kuopion yliopistollisen sairaalan GTT –tutkimusryhmä: Tutkimuslääkäri Marjo Kervinen ja tutkimushoitajat Merja Karppinen, Marja Luoma, Arja Robins ja Outi Terävä-Tiitinen

Ansioituneet toimijat:

 1. Kim Berg, kansanedustaja
 2. Malin Brännkärr, valtiosihteeri, Oikeusministeriö
 3. Kaisa Halinen ylilääkäri sosiaali- ja terveysministeriö
 4. Satu Hautamäki, ylihoitaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
 5. Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri, Oikeusministeriö
 6. Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
 7. Katariina Kainulainen, infektiolääkäri, HUS
 8. Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, Sosiaali- ja terveysministeriö
 9. Saara Ketola, Potilasturvallisuusjohtaja, LT, Tekonivelsairaala Coxa Oy
 10. Sanna-Maria Kivivuori, Laatuylilääkäri, HUS
 11. Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
 12. Veronica Rehn-Kivi, kansanedustaja
 13. Kati Saarikivi, ensihoidon toimintayksikön esimies, Eksote
 14. Saija Seppelin, ylihoitaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
 15. Hanna Seppä, varatuomari, Oikeusministeriö
 16. Jaska Siikavirta johtaja, Sosiaali-ja terveysministeriö
 17. Joakim Strand, kansanedustaja
 18. Maria Tolppanen, kansanedustaja
 19. Maria Virkki, hallinto-, laatu- potilasturvallisuusylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY


Syyskokouksessa 19.11.2019  jaettiin ansiomerkki ja diplomi kahdelle ansioituneelle kehittäjäyhteisölle ja 18 toimijalle

Kehittäjäyhteisöt:

 1. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ammatillisen edunvalvonnan asiantuntijayksikkö: kehittämisjohtaja Jussi Salo, asiantuntijat: Sari Erkkilä, Leena Kaasinen, Mervi Lehtinen, Elina Kiuru, Soili Nevala, Elina Ottela, Johanna Pérez ja Saija Vähäkuopus
 2.  Tyks, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan moniammatillinen potilasturvallisuustyöryhmä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Vatsatoimialue TO3: Weronica Gröndahl, Päivi Helmiö, Monica Hinkkanen, Tarja Horn, Raija Karhuvaara, Outi Keränen, Mervi Kinnunen, Meri Klemetti, Jenni Koskinen, Susanna Kulmala, Merja Laaksonen, Leena Leppänen, Sari Liesjärvi, Saara Luukka, Päivi Nieminen, Mikko Nummela, Arto Rantala, Minna Ringborg, Tarja Salo, Mira Schrey, Elisa Silven, Elina Soini-Koskinen, Sanna Tölkkö, Tanja Uusitalo, Pirita Varpe ja Päivi Velling

Toimijat:

 1. Weronica Gröndahl, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP / Vatsatoimialue TO3
 2. Ellen Hiltunen, esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.
 3. Anna Liisa Janatuinen, sairaanhoitaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
 4. Liisa Jutila, Suomen Kipu ry / Pain Alliance Europa
 5. Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, VSSHP / Medisiininen toimialue
 6. Wiveka Kauppila, vs. hallintoylihoitaja, VSSHP / Hallintokeskus
 7. Juhani Laine, Potilasasiamies, VSSHP / Hallintokeskus
 8. Jukka Mäkitalo, Tekniikan johtaja (vs), VSSHP, Tekniikka
 9. Päivi Nurmi, sh, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala
 10. Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 11. Tarja Parkatti, lähihoitaja
 12. Heikki Päivike, Potilas- ja sosiaaliapu ry
 13. Esa Rintala, Ylilääkäri, VSSHP / Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
 14. Timo Savunen, Dosentti, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
 15. Kirsti Torniainen, Apteekkineuvos (eläkkeellä), VSSHP / Varsinais-Suomen lääkehuolto
 16. Ari Uusaro, ylilääkäri, professori KYS, teho-osasto
 17. Heli Ylihärsilä, osastonylilääkäri, Vaasan keskussairaala
 18. Kati Åström, sh, Peijaksen leikkausosaston potilasturvallisuusvastaava, HUS

          SPTY Ansiomerkin ja diplomin saajat syyskokouksessa 19.11.2019

         Onnittelut!

KEVÄTKOKOUKSESSA 25.5.2019  JAETTIIN ANSIOMERKKI JA DIPLOMI ANSIOITUNEILLE KEHITTÄJÄYHTEISÖILLE JA TOIMIJOILLE. SEN SAI VIISI YHTEISÖÄ JA 25 TOIMIJAA.

ANSIOMERKIN JA DIPLOMIN SAANEET TOIMIJAT

Petteri Alavahtola, potilasturvallisuuskoordinaattori, Eksote

Suvi Hakoinen, proviisori, FaT-jatko-opiskelija, yliopisto-opettaja

Raku Hautamäki, apulaisylilääkäri, Vaasan keskussairaala, VSHP

Sari Jantunen, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala, VSHP

Pirjo Jelonen, vastaava sairaanhoitaja, Viitasaaren kaupunki

Paavo Koistinen, puheenjohtaja, Suomen Potilasliitto ry

Riitta Leinonen, ylihoitaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto

Pirjo Pennanen, ylilääkäri, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, Vantaan kaupunki

Tiia Sirkola, osastonhoitaja, Vaasan keskussairaala, VSHP

Helena Snickars, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala, VSHP

Jenni Tynjälä, vt osastonhoitaja, Vaasan keskussairaala

Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus

ANSIOMERKIN JA DIPLOMIN SAANEET YHTEISÖT JÄSENINEEN

ESSOTE hygieniahoitajat

Juvan hyvinvointikeskus

Kliinisen farmasian ryhmä (Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta, farmakologian ja lääkehoidon osasto)

Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikkö

Potilasjaos ja sen alla olevat jäsenet järjestöineen

 • Anu Aalto, Neuroliitto ry
 • Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry
 • Mailis Heiskanen, Muistiliitto ry
 • Kaisa Hirn, Suomen Kipu ry
 • Pirkko Jantunen, Mielenterveyden Keskusliitto ry
 • Kirsi Lönnqvist, Aivoliitto ry
 • Marika Kiikala-Siuko, Harvinaiset sairaudet
 • Katri Nokela, Hengitysliitto ry
 • Milla Roos, Parkinsonliitto ry
 • Maria Ruuskanen, Munuais- ja maksaliitto ry
 • Olli-Pekka Rättäri, Näkövammaisten liitto ry
 • Laura Tuominen-Lozić, Diabetesliitto ry

SPTY onnittelee lämpimästi ja kiittää tinkimättömästä työstänne potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi


SPTY MYÖNSI SYYSKOKOUKSESSAAN 28.11.2018 KAKSITOISTA ANSIOMERKKIÄ JA DIPLOMIA ANSIOITUNEILLE TOIMIJOILLE

Pirjo Aunala, Potilasvahinkoasiankoordinaattori Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä

Päivi Hakasalo, apulaisosastonhoitaja ja lääkehoitovastaavien verkoston puheenjohtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä

Päivi Jokiranta, ylilääkäri Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta

Riina Kapanen, osastofarmaseutti, Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä

Sari Kauppinen, vastaava farmaseutti Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä

Peter Nieminen, Operatiivisen vastuualueen johtaja, Vaasan keskussairaala

Paula Oja, Kehityspäällikkö, Nordlab

Paula Pyhälä-Liljeström, ylihoitaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus

Kati Romppainen, Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskuksesta, Sydänvalvonta A4601

Sami Sneck, OYS-ervan lääkehoidon koordinaattori

Marketta Viljakainen, Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskuksesta, Sydänvalvonta A4601

Essote, kliinisen farmasian yksikkö

Mikkelissä 16.3.2017 alkaen toiminut sähköisen prosessi, jonka kautta Essoten yksiköiden hoidossa oleville potilaille voidaan toteuttaa potilaille maksuttomia farmaseutin tekemiä lääkityksen turvatarkastuksia ja lääkkeisiin liittyviä potilasohjauksia. Potilaiden seulonnan helpottamiseksi on luotu hoitohenkilökunnalle taskukortti. Farmaseutit ovat päivittäisessä työssä mukana osastojen lääketoiminnassa ja edistävät täten jokapäiväistä lääketurvatoimintaa.

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE/ verkoston pj. Tarja Tervo-Heikkinen, KYS

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. AKEn toiminta perustuu potilaiden ja asiakkaiden, heidän omaistensa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tietoisuuden edistämiseen kaatumisten ehkäisystä. AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Syksyllä 2016 kansainvälisen International Safety Media Award (ISMA) palkinnon saanut Pysytään pystyssä -opas (pdf). AKE on tehnyt yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa yhtenäisten näyttöön perustuvien toimintatapojen edistämisessä. Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon; European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention.

Yhdistys onnittelee lämpimästi ansioituneita toimijoita

ENSIMMÄISET POTILASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKIT JA DIPLOMIT ON JAETTU

Yhdistys julkisti Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin haun kesäkuussa 2017. Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle. Se voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta. Se voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Ansiomerkin hakuaika on jatkuva ja saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta (http://spty.fi/etusivu). Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Poikkeuksellisesti ensimmäisenä vuonna myönnettiin 53 ansiomerkkiä ja diplomia. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.

Ensimmäiset ansiomerkit myönnettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 14.12.2017
Ansiomerkit myönnettiin potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä potilasturvallisuutta eteenpäin vieneille aktiivisille toimijoille.
Ansiomerkin sai 51 henkilöä ja kaksi yhteisöä.

Ansiomerkin saajat:
Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja lääkintöneuvos Taina Mäntyranta.
Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Auvo Rauhala ja potilasturvallisuuskoordinaattorit Linda Strysis ja Merja Jutila sekä Kalevi Inha, joka on antanut potilasturvallisuudelle potilaan kasvot ja vienyt potilaan näkökulmaa eteenpäin hyvässä yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.
Lapin sairaanhoitopiiristä sairaanhoitaja Anne Viinikka, apualaisosastonhoitaja Tiina Järvelä ja proviisori Päivi Sova.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä apulaisosastonhoitaja Sari Hokkanen.
HUS-Apteekin lääkitysturvallisuuskoordinaattori Lotta Schepel.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä proviisori Carita Linden-Lahti.

KYS sairaala-apteekki Kuopion lääkityksen turvatarkastustoiminnan kehittämisestä. Kehittäminen tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos ja seuraavat jaoksen asiantuntijat:  Riitta Flink, Kaisa Haatainen, Arto Helovuo, Jaana Inkilä, Anne Kallava, Riitta Kallinen, Marjatta Koivunen-Issakainen, Riitta-Liisa Kujala, Tuula Korhonen, Virpi Korhonen, Lasse Koste, Leena Lang, Pirjo Lehtomäki, Marita Maukonen, Seija Miettunen, Lotta Nikki, Riitta Pakisjärvi, Sari Palojoki, Pietari Perkinen, Mari Plukka, Petri Pommelin, Tuula Saarikoski, Maijaterttu Tiainen ja Heli Virkki.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet: Marja Airaksinen, Annika Bröckl, Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio, Tarja Pajunen, Karolina Olin, Terhi Reunama, Risto Roine, Merja Sahlström ja Jarkko Wallenius.

Yhdistys onnittelee ansiomerkin saaneita!