Oppaat

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ohjaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026 on julkaistu  24.2.2022. Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta : Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille  (julk. 11.10.2023)

Flinck, Riitta; Helovuo, Arto; Hämäläinen, Tapani; Liukka, Mari; Peltonen, Eeva-Liisa; Purhonen, Mikko; Sahlström, Merja; Tenkanen-Rautakoski, Petra; Welling, Maiju

Tämä opas on laadittu ohjaamaan vakavien vaaratapahtumien tutkinnan toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Oppaassa on kuvattu vaaratapahtumien tutkinnan keskeiset periaatteet, tutkinnan toteutus sekä tutkintoihin perustuva toiminnan kehittäminen. Opas on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt : Ehdotus seurannan mittaristoksi

Virkki, Maria; Leskelä, Riikka-Leena; Ikonen, Tuija; Haatainen, Kaisa; Welling, Maiju; Rauhala, Auvo; Tiirinki, Hanna; Mustonen, Pirjo; Jormanainen, Vesa; Rautava, Päivi; Cansel, Anniina; Heikkilä, Kaisa; Inkinen, Virpi; Isotalo, Jenni; Kalliokoski, Jaana; Siimar, Mari; Sorsa, Olli; Syrjä, Vesa; Ylitalo, Päivi (2021-11-26)

Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön

Tammikuussa 2020 ilmestyneessä oppaassa on kuvattu alueellisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen lakisääteisiä perusperiaatteita, sekä koostettu lukuisia jo laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja.

Oppaan tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä sekä tukea Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta.