Jaokset

Yhdistys toimii aktiivisesti myös jaostensa kautta

Spty:ssä on viisi jaosta: Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos, Turvallinen lääkehoitojaos ja Potilas- ja asiakasjaos  Lääkärijaos sekä Tukiälyjaos. Koulutustoimintaa koordinoi koulutuskoordinaattori.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ole meihin yhteydessä.

Alla jaosten puheenjohtajien ja koulutuskoordinaattorin yhteystiedot.

Tervetuloa mukaan!

Jaoksilla on omat kaikille avoimet sivunsa pääsivun "Spty:n jaokset" alla, lisäksi salasanan takana olevat sivunsa.


Turvallinen lääkehoito -jaoksen puheenjohtaja
Suvi Hakoinen suvi.hakoinen@helsinki.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksen puheenjohtaja
Mari Liukka mari.liukka@ovph.fi

Potilas- ja asiakasjaoksen puheenjohtaja
Tarja Pajunen tarja.pajunen@ovph.fi

Lääkärijaoksen puheenjohtaja

Auvo Rauhala auvo.rauhala@gmail.com 

Tukiälyjaos

Tutkimus- ja koulutuskoordinaattori
Kirsi Coco kirsi.coco@tehy.fi