Jaokset

Yhdistys toimii aktiivisesti myös jaostensa kautta

Spty:ssä on viisi jaosta:  Lääkärijaos, Potilas- ja asiakasjaos, Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaos  ja Tukiälyjaos sekä Turvallinen lääkehoitojaos. Koulutustoimintaa koordinoi koulutuskoordinaattori.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ole meihin yhteydessä.

Alla jaosten puheenjohtajien ja koulutuskoordinaattorin yhteystiedot.

Tervetuloa mukaan!

Jaoksilla on omat kaikille avoimet sivunsa pääsivun "Spty:n jaokset" alla, lisäksi salasanan takana olevat sivunsa.

Lääkärijaoksen puheenjohtaja                                                                                    Auvo Rauhala auvo.rauhala@gmail.com 

Potilas- ja asiakasjaoksen puheenjohtaja
 Tarja Pajunen tarja.pajunen@superliitto.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksen puheenjohtaja
 Mari Liukka mari.liukka@ovph.fi

Tukiälyjaos                                                                                                                            Susanna Tella susanna.tella@lab.fi

Turvallinen lääkehoito -jaoksen puheenjohtaja
  Sami Sneck sami.sneck@pohde.fi


Koulutuskoordinaattori
  Kirsi Coco kirsi.coco@tehy.fi