På svenska

Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf (förkortning: SPTY) grundades år 2010. Syftet med föreningen är att främja patient- och klientsäkerhet samt patient- och klientsäkerhetsforskning. För att uppfylla sitt syfte anordnar föreningen seminarier, utbildningar och kongresser, bedriver publicerings- och informationsverksamhet och samarbetar med andra organisationer på området i Finland och utomlands. För att stödja sin verksamhet kan föreningen anordna utbildningstillfällen och ta emot donationer.

Tyvärr har Sällskapet inga egentliga svenska sidor, men om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@spty.fi.