Potilas- ja asiakasjaos

Potilas- ja asiakasjaos kokoontuu noin neljä vuodessa. Jaos painottaa kaikessa toiminnassaan asiakkaan, potilaan ja läheisten näkökulmaa, roolia ja osallisuutta potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisessä ja varmistamisessa. Jaos edistää osaltaan yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä sekä järjestöjen keskuudessa.

Jaos haluaa tehdä vahvaa yhteistyötä yhdistyksen muiden jaosten kanssa ja osallistuu jaosten keskinäisen toiminnan kehittämiseen. 

Jaos osallistuu: 

 • WHO:n 17.9. asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän toteuttamiseen sekä yhdistyksen tilaisuuksien ja koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen tarpeen ja toiveiden mukaan.
 • osaltaan asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoon painottaen potilaan ja asiakkaan näkökulmaa, osallisuuden vahventamista ja kokemuksen merkitystä kehittämisessä.
 • resurssiensa puitteissa mm. materiaalin tuottamiseen potilaan ja asiakkaan näkökulmaa korostaen ja jalkauttaa valmista materiaalia asiakkaiden, potilaiden ja läheisten tueksi ja osallisuuden vahventamiseksi.

Jaoksen jäseninä ovat:

 • Aivoliitto ry
 • Hengitysliitto ry & Harvinaiset sairaudet
 • Invalidiliitto ry
 • Karppinen Tarja, SPTY jäsen
 • Kilpirauhasliitto ry
 • Mielenterveyden Keskusliitto ry
 • Muistiliitto ry
 • Munuais- ja maksaliitto ry
 • Neuroliitto ry
 • Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
 • Suomen Diabetesliitto ry
 • Suomen sydänliitto ry
 • Suomen Kipu ry
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry
 • SPTY ry, Pajunen Tarja, puheenjohtaja

Heräsikö sinulle kysymyksiä, haluatko mukaan toimintaan? Ollaan yhteydessä tarja.st.pajunen@gmail.com

Tervetuloa mukaan!