Lääkärijaos

Lääkärijaos toimii taustatukena yhdessä terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosaston kanssa Lääkäriliiton vuonna 2021 hyväksymän terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden toimikunnalle (https://th-laatu- potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/).

Toimikunta ottaa vastaan ilmoittautumisia lääkäreiltä ja hammaslääkäreiltä, jotka haluavat aloittaa kouluttautumisen tähän erityispätevyyteen. Se myös arvioi erityispätevyyttä hakevien portfoliot ja kriteerien täyttyessä puoltaa Lääkäri- /Hammaslääkäriliitolle erityispätevyyksien myöntämistä.

Erityispätevyyksiä on 31.12.2023 mennessä myönnetty 55 kpl, joista kolme hammaslääkäreille.

Jaoksen puheenjohtajana toimii Auvo Rauhala, auvo.rauhala@gmail.com