Väitökset 

asiakas- ja potilas-turvallisuudesta 

(uusimmasta alkaen)

Severe medication errors – A Challenge for patient safety

Kirjoittaja Carita Linden-Lahti

Julkaisija Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, 11/2023

LINKKI⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Communication factors contributing to medication incidents in hospitals 

Kirjoittaja Tiina Syyrilä

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotiede/ terveystieteet, 2023

LINKKI

The state of professional governance in Finland and interventions to strengthen it – perspectives of nursing staff

Kirjoittaja Taina Kanninen

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotiede/ terveystieteet, 2023

LINKKI

Patient safety culture in the emergency medical services

Kirjoittaja Anu Venesoja

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2023

LINKKI

Non-conveyance and patient safety in prehospital emergency care

Kirjoittaja Jani Paulin

Julkaisija Turun yliopisto, Terveystiede/Lääketiede, 2022

LINKKI

Kuvantamisen potilasturvallisuus - Vaara-, haitta- ja läheltä piti tilanteet Suomen kuvantamiskeskuksissa

Kirjoittaja Tarja Tarkiainen

Julkaisija Oulun yliopisto, Terveystiede/lääketieteellinen, 2022 

avainsanat haittatapahtuma, läheltä piti, lääketieteellinen kuvantaminen, poikkeava tapahtuma, radiologia, riski, vaaratapahtumaraportointi

LINKKI

Towards better patient safety. Patient injuries in vascular surgery

Kirjoittaja Minna Laukkavirta

Julkaisija Turun yliopisto, Lääketiede, 2022 

avainsanat potilasvahinko, potilasturvallisuus, verisuonikirurgia

LINKKI

Patient Safety Culture in forensic psychiatric Hospital: Health Care Staff perception's '

Kirjoittaja Anssi Kuosmanen

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotiede/ terveystieteet, 2021 

avainsanat potilasturvallisuus; oikeuspsykiatria; psykiatriset sairaalat; turvallisuuskulttuuri; turvallisuusjohtaminen

LINKKI

Patient Safety - Related-Adverse Events - Perspectives of health Care Professionals

Kirjoittaja Mari Liukka

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotiede/ terveystieteet, 2021 

avainsanat potilasturvallisuus; potilasturvallisuuskulttuuri; haittatapahtuma; vaaratapahtumien raportointi; transformationaalinen johtaminen

LINKKI

Medication-related adverse events in health care

Kirjoittaja Outi Laatikainen

Julkaisija Oulun yliopisto, Kliininen farmakologia/lääketieteet, 2020

LINKKI

Lääkehuollon automaatio yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimus henkilökunnan ja potilasturvallisuuden näkökulmasta

Kirjoittaja Riikka Metsämuuronen

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Farmasia/ terveystieteellinen, 2019

LINKKI

Safe medication administration in long-term elderly care assessed by nursing staff

Kirjoittaja Markus Karttunen

Julkaisija Oulun yliopisto, Terveystiede/ lääketieteellinen, 2019

LINKKI

Patient participation in promoting patient safety. Finnish patientsand patient safety experts views

Kirjoittaja Sahlström Merja

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, terveystiede, 2019 

avainsanat potilasturvallisuus; potilaan osallistuminen; potilaat; hoito; sairaalat; kyselytutkimus

LINKKI

Patient safety in maternity hospitals in Finland

Kirjoittaja Elina Karalis

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2018

LINKKI

Learning from Medication Errors in Healthcare – How to Make Medication Error Reporting Systems Work?

Kirjoittaja Holmström Anna-Riia

Julkaisija Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta, 2017

LINKKI

Information management in health care: a model for connecting information culture and patient safety

Kirjoittaja Virpi Jylhä

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta-tieteet, 2017

LINKKI

Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla

Kirjoittaja Eeva Suvikas-Peltonen

Julkaisija Helsingin yliopisto, Farmasia, 2017

LINKKI

Quality and patient safety in obstetric care: Benchmarks for improvement

Kirjoittaja Aura Pyykönen

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2017

LINKKI

Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen

Kirjoittaja Sami Sneck

Julkaisija Oulun yliopisto, Terveystieteet, 2016

LINKKI

Patient safety incidents, their contributing and mitigating factors in dentistry

Kirjoittaja Nora Hiivala

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2016

LINKKI

Towards better patient safety: The WHO surgical checklist in otorhinolaryngology⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kirjoittaja Päivi Helmiö

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2015

LINKKI

Growing to be a general practitioner: tolerance of uncertainty and facing the risk of medical errors

Kirjoittaja Maarit Nevalainen

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2014

LINKKI

Supporting Traumatic Brain Injury Patients’ Family Members - Neurosurgical Nurses’ Evaluations

Kirjoittaja Kirsi Coco

Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotiede/ terveystieteet, 2014 

avainsanat aivovammat; potilaat; omaiset; perheenjäsenet; hoitohenkilöstö; tukimuodot; psykososiaalinen tuki; osaaminen

LINKKI

Studies on filed and compensated claims for patient injuries

Kirjoittaja Jutta Järvelin

Julkaisija Helsingin yliopisto, Lääketiede, 2012 

avainsanat haittatapahtuma, potilasvahinko, vahinkoilmoitus, korvaus, sydämen ohitusleikkaus, tekonivelleikkaus

LINKKI

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Kirjoittaja Marina Kinnunen

Julkaisija Vaasan yliopisto, 2010 

avainsanat oppiva organisaatio, virheistä oppiminen, potilasturvallisuus

LINKKI