Hallitus 2024

Hallitus kokoontui yhteiskuvaan 13.1. kehittämispäivässään Helsingissä

Sanna-Maria Kivivuori

puheenjohtaja

Marina Kinnunen

1. varapuheenjohtaja

Antti-Jussi Ämmälä

 2. varapuheenjohtaja

Petteri Alavahtola

jäsenvastaava

Kirsi Coco

koulutus- ja tutkimuskoordinaattori

Anna-Riia Holmström


Sirpa Impinen

sihteeri

Riitta Karjalainen

Timo Keistinen

kannanottovastaava

Paavo Koistinen

Marja Laakso-Nyström

Mari Liukka

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat jaos, pj.

Elina Ottela

Jäsen 1.1.-20.5.2024

Tarja Pajunen

Potilas- ja asiakasjaos, pj.

Miia Pitkänen

Auvo Rauhala

kotisivu- ja tietosuojavastaava

Merja Sahlström

Heli Ylihärsilä