Yhdistyksen kevätkokous

  • ma 20.5.2024 klo 17:3018:30
  • Teams

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsenenä haluat saada jonkin asian yhdistyksen  kevätkokouksen käsiteltäväksi, ilmoita siitä kirjallisesti hallitukselle  hyvissä ajoin, niin asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Voit laittaa toiveesi yhdistyksen puheenjohtajalle ja/tai sihteerille: sanna-maria.kivivuori@hus.fi / info@spty.fi 

Ilmoittaudu mukaan 13.5. mennessä: info@spty.fi. Lähetämme linkin kokukseen muutamaa päivää ennen kokousta.