Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä 17.9.2024

  • ti 17.9.2024

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 17.9. päivän  Maailman potilasturvallisuuspäiväksi. Päivää juhlittu vuodesta 2019 maailmanlaajuisesti. 

Päivän tavoitteena on tietoisuuden lisääminen potilasturvallisuudesta potilaiden, ammattilaisten, tutkijoiden sekä päättäjien keskuudessa. Sitoutuminen terveydenhuollon turvallisuuden parantamiseen on kaikkien yhteinen asia. 

Suomessa potilasturvallisuuden rinnalla huomioidaan myös asiakasturvallisuus eli sosiaalihuollon ja –palveluiden ja niiden käyttäjien näkökulma. Suomessa vietämme asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää.

Päivän toteutuksesta kansallisesti vastaa STM . Päivän toimintaa koordinoi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.


Teema vaihtuu vuosittain

  • 2019 Speak up for patient safety!
  • 2020 Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety => Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta
  • 2021 Safe maternal and newborn care => Äidin ja vastasyntyneen turvallisuus
  • 2022 Medication Safety => Lääkitys turvallisissa käsissä
  • 2023 Patient and family engagement => Asiakkaat, potilaat ja läheiset mukaan asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen
  • 2024 Diagnostic Safety

Aiempien vuosien tapahtumiin ja raportteihin voit tutustua Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen WHO Global Patient Safety Day -sivuilla.


Teemaväri on oranssi

Oranssi teemaväri symboloi potilasturvallisuuden keskeistä roolia maiden pyrkimyksissä universaalin terveydenhuollon saavuttamiseksi.

Suomessa oranssi väri symboloi asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeistä roolia yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavuttamiseksi.

Lue lisää:

Tule sinäkin mukaan viettämään päivää!