Yhdistyksen syyskokous

  • ma 2.12.2024 klo 17:3018:30
  • Teams

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

8. käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit 

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsenenä haluat saada jonkin asian yhdistyksen  syyskokouksen käsiteltäväksi, ilmoita siitä kirjallisesti hallitukselle  hyvissä ajoin, niin asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Voit laittaa toiveesi yhdistyksen puheenjohtajalle ja/tai sihteerille: sanna-maria.kivivuori@hus.fi / sirpa.impinen@hel.fi